Αποστολές – Πληρωμές

  /  Αποστολές – Πληρωμές

Παράδοση Παραγγελιών

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της Mpitsopoulos στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από το χρήστη. Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για την υπηρεσία παράδοσης των προϊόντων. Η Mpitsopoulos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο και να προβεί στη χρέωση της υπηρεσίας παράδοσης των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς θα γίνεται μετά την ενημέρωση του καταναλωτή για το κόστος αυτής.

 

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της Mpitsopoulos στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από το χρήστη. Η Mpitsopoulos εξυπηρετεί με δικά της μεταφορικά μέσα όλη την Αττική και δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για την υπηρεσία παράδοσης των προϊόντων.

Η Mpitsopoulos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο και να προβεί στη χρέωση της υπηρεσίας παράδοσης των προϊόντων.
Σε αυτή την περίπτωση η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς θα γίνεται μετά την ενημέρωση του καταναλωτή για το κόστος αυτής.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας επιθυμείτε να παραδοθεί σε μία απο τις αναγραφόμενες περιοχές παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο κινήσεως:
Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, Μέγαρα, Κινέτα, Αλεποχώρι, Αφίδνες, Μαλακάσα, Αυλώνα, Ωρωπός, Κάλαμος, Σέσι, Βαρνάβας, Γραμματικό, Αγία Μαρίνα, Ύδρα, Πόρο Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες.

 

Διαδικασία παραγγελίας

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Mpitsopoulos. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα.

Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.

Για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί μία παραγγελία θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 15€.  Ενδέχεται στα χειροποίητα προϊόντα να υπάρχει απόκλιση βάρους και μεγέθους σε σχέση με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή.

Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η Mpitsopoulos θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την  υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η Mpitsopoulos δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την παραγγελία όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.
Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοση της παραγγελίας και θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. Η Mpitsopoulos δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται σε περίπτωση που έχει προβεί σε παραγγελία προϊόντων τα οποία κατά τα ανωτέρω είτε διατίθενται με την τιμή ημέρας εκτέλεσης της παραγγελίας είτε αφορά προϊόντα που ζυγίζονται και το βάρος μπορεί να ποικίλει.
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει, ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης/ πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί από τον ίδιο τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την Mpitsopoulos.

Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά (αντικαταβολή), είτε με τραπεζική κατάθεση.

 

Πληρωμή με αντικαταβολή

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει προϊόντα που αποκλίνουν με βάση το βάρος επομένως και της τιμής θα ενημερώνεται τηλεφωνικά για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει αρχικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για επιβεβαίωση και εν συνεχεία κατά την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό (πιστωτικό).

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Mpitsopoulos αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την αποδοχή από τον χρήστη της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω.

 

Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση

Σε περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας μέσω τραπέζης, ο χρήστης/πελάτης  θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψει στην αιτιολογία τον αριθμό της παραγγελίας του καθώς και να αποστείλει στο email: order@mpitsopoulos.gr αντίγραφο της συναλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία δεν θα εκτελεστεί. Παραγγελίες οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί εντός δυο εργάσιμων ημερών θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Σε τραπεζική κατάθεση που υπάρχει χρέωση εμβάσματος τα έξοδα πρέπει να καλυφτούν από τον χρήστη/πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία δεν θα εκτελείται καθώς θα υπάρχει αναντιστοιχία με το λογιστήριο μας.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διαθέτει η online κατάστημά μας είναι οι εξής:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΑΡ. ΛΟΓ.  5055086591895
ΙΒΑΝ GR88 0172 0550 0050 5508 6591 895

EUROBANK:
ΑΡ. ΛΟΓ. 0026.0036.67.0201089493
IBAN GR240 2600 360000 67020 1089493