Επιστροφές

  /  Επιστροφές

Επιστροφή προϊόντων

Ο χρήστης δύναται να προβεί στην επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση όπου η παραγγελία δεν συμφωνεί με τα προϊόντα που του παραδόθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του.

 

Διευκρινίζεται ότι οι επιστροφές γίνονται δέκτες μόνον εφόσον ο χρήστης επικοινωνήσει την ίδια ήμερα της παράδοσης της παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των προϊόντων συμφώνα με τις προδιαγραφές που αναγράφεται στην συσκευασία τους.

 

Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Mpitsopoulos στο τηλέφωνο 210 6778000 να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από εκπροσώπους της Mpitsopoulos και με ευθύνη δική της.

Επιστροφή αλλοιωμένων προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο από τα προϊόντα ο χρήστης / πελάτης μπορεί να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο της Mpitsopoulos στο τηλέφωνο 210 6778000 .

 

Ο χρήστης / πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Mpitsopoulos έως και δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας. Ο χρήστης /πελάτης  επίσης σε περίπτωση επιστροφής αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί είτε να ζητήσει την αντικατάσταση αυτών είτε την επιστροφή χρημάτων. Ο χρήστης / πελάτης οφείλει να διατηρήσει τα προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη συσκευασία τους.

 

Η Mpitsopoulos δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει την επιστροφή των αλλοιωμένων προϊόντων στην περίπτωση όπου ο χρήστης /πελάτης δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες συντήρησης των προϊόντων.